ÚT,ST  - Brandýs n.L-Stará Boleslav

FySport

"Smysluplná pohybová výchova"

Vítejte na našich webových stránkách projektu FySport. Jsme programem zaměřeným na zlepšení držení těla a pohybových dovedností dětí ve věku 6-9 let. Pořádáme prezenční pětitýdenní kurzy skupinové pohybové terapie dětí zábavnou formou. Z našeho cvičení profitují děti s vadným držením těla, ale i ty, které o své správné držení nechtějí přijít. Máte-li zájem podpořit své dítě v tělesném vzdělání, jež se mu bude hodit celý život, a hledáte způsob aktivního a smysluplného vyžití s dětmi, těšíme se právě na Vás. 

V důsledku nesprávného držení těla děti aktuálně bolesti nemají. I když se necítí nepohodlně, může špatné držení těla v budoucnosti způsobit potíže s pohybovým aparátem. Děti o tomto často nemají ani ponětí a nejsou tak motivovány ke zlepšování. Ony ve většině případů své tělo neznají a neví, jak ho mají správně nést a používat. Ve chvíli, kdy jim někdo řekne "narovnej se", tak vlastně neví, co mají udělat.

Naše filozofie spočívá vedle samotného cvičení i ve vzdělání. V každé lekci si o lidském těle něco řekneme, ukážeme si na sobě, vysvětlíme si jak tělo funguje, a až poté se pustíme do cvičení. Chceme, aby děti nejenom cvičily, ale také rozuměly tomu, co dělají, a aby se naučily správným technikám a lepšímu držení těla. Samotná lekce končí krátkou relaxací, protože zastavení a sebereflexe jsou klíčové pro udržení duševního zdraví.

Naše kurzy na sebe metodicky navazují. Každý level v našem programu má 5 lekcí, což znamená 5 týdnů učení, cvičení, zábavy a objevování. Každé dítě se může dostat tak daleko, jak chce, a my jsme tady, abychom ho na této cestě podpořili.

Co dělá projekt FySport tak jedinečným?  

Propojujeme sportovní vyžití se vzděláním a terapií. Oproti běžným cvičení pro děti klademe velký důraz na kvalitu provedení pohybů a integraci pohybů do běžných denních aktivit, díky kterým máme šanci pohyby v lepší svalové koordinaci zautomatizovat a prosperovat z nich. Uvědomujeme si, že děti musí cvičení bavit a tak nově získané dovednosti trénujeme při hrách a soutěžích. A co je ještě lepší, celá rodina se může zapojit do cvičení doma, což vytváří zdravé prostředí pro vzájemnou motivaci a podporu.

Jsme tedy kroužek, cvičení, sportovní hry, škola, skupinová fyzioterapie,..? Jsme všechno dohromady! Jsme FySport a snažíme se o smysluplnou pohybovou výchovu zábavnou formou!